Den | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
 

Událost dne 17. 07. 1989

Generální tajemník ÚV KSČ Miloš Jakeš navštívil Západočeský kraj. Na závěr pracovní návštěvy vystoupil v Červeném Hrádku na shromáždění funkcionářů KSČ s projevem o situaci v hospodářství a společnosti. Ve svém rétoricky nepříliš podařeném vystoupení přiznal postupující politickou krizi režimu, když použil rčení, že vedení strany je jako "kůl v plotě". Pod tímto názvem se začal jeho projev, tajně natočený a předaný opozici, šířit prostřednictvím vysílání Rádia Svobodná Evropa mezi občany Československa. Přestože projev působí humorně, ve své podstatě je však velmi tvrdý a vůči opozici nepřátelský.

Vice informací: http://www.totalita.cz/txt/txt_o_jakesm_text_hradek_01.pdf

 

Událost ve dnech 17. 07. 1945 - 02. 08. 1945

Začala mezinárodní konference v Postupimi nedaleko Berlína. Tohoto posledního setkání v rámci 2. světové války se zúčastnili W. Churchil, J. V. Stalin a H. Truman. Konference nepřímo potvrdila výsadní postavení SSSR ve Východní Evropě, mj. tím, že přijala polskou a sovětskou správu nad některými německými oblastmi a souhlasila s vysídlením Němců z tohoto území i z dalších oblastí východní Evropy do Německa. Konference ustavila Radu ministrů, která měla připravit mírové smlouvy, navrhnout plán na zavedení zastupitelské demokracie v Německu, jednat o reparacích, postavit mimo zákon nacistickou stranu, demonopolizovat většinu německého průmyslu a decentralizovat jeho ekonomiku. Konference skončila 2. srpna 1945.

Vice informací: http://www.totalita.cz/vysvetlivky/postupim.php

 

Copyright © 1999 - 2023 Tomáš Vlček All rights reserved. Všechna práva vyhrazena.