Den | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
 

Událost dne 17. 04. 1969

Alexander Dubček abdikoval na funkci prvního tajemníka ÚV KSČ. Po ranní poradě výkonného výboru KSČ proběhlo na Pražském hradě zasedání předsednictva ÚV KSČ. Alexandr Dubček oznámil, že abdikuje. Proti jeho rezignaci hlasovali pouze V. Slavík a M. Kabrna, kteří se rovněž zdrželi hlasování pro návrh na Gustáva Husáka za jeho nástupce. Návrh nového předsednictva ÚV KSČ byl vítězstvím prosovětských konzervativců. Ve 14:30 zahájil člen předsednictva ÚV SČ a předseda vlády Oldřich Černík ve Španělském sále Pražského hradu plenární zasedání ústředního výboru KSČ. V úvodním referátu hovořil Alexandr Dubček o důvodech „organizačních změn“ ve vedení strany a v závěru oznámil svou rezignaci na funkci prvního tajemníka ÚV KSČ. V následné diskusi pak Oldřich Černík, Gustáv Husák i prezident Ludvík Svoboda podpořili nutnost změn. Plénum poté hlasovalo o Dubčekově rezignaci - 150 členů ze 182 hlasovalo pro. Husák byl prvním tajemníkem zvolen v tajném hlasování 156 hlasy. Na jeho návrh, již ve funkci nejvyššího muže KSČ, byl zrušen výkonný výbor KSČ a zvoleno užší předsednictvo strany, v němž z reformních komunistů zůstal (do září 1969) pouze Dubček.

Vice informací: http://www.totalita.cz/vysvetlivky/o_dubceka.php

 

Událost dne 17. 04. 1969

Prvním tajemníkem ÚV KSČ se stal Gustáv Husák. V sedmdesátých a osmdesátých letech patřil k hlavním představitelům normalizace, přestože v roce 1968 podporoval Alexandera Dubčeka. Husák se účastnil Slovenského národního povstání v roce 1944 a v rámci ilegálního vedení Komunistické strany Slovenska spolupracoval s občanským i vojenským protifašistickým odbojem. V padesátých letech byl nařčen z buržoazního nacionalismu, zatčen, tvrdě vyslýchán Státní bezpečností a ve vykonstruovaném politickém procesu odsouzen na doživotí. Nakonec byl v důsledku politického tání v SSSR z vězení propuštěn a KSČ jej rehabilitovala. Prvním, respektive generálním, tajemníkem byl do prosince 1987, kdy jej v čele strany, která naskočila na vlnu perestrojky, vystřídal Miloš Jakeš. Husák zůstal prezidentem ČSSR až do 10. listopadu 1989, kdy musel rezignovat v důsledku společenských změn, započatých brutálním zákrokem bezpečnostních sil proti studentům 17. listopadu na Národní třídě. Funkce prvního tajemníka ÚV KSČ byla 29. května 1971 změněna na generálního tajemníka.

Vice informací: http://www.totalita.cz/vysvetlivky/o_husakg.php

 

Copyright © 1999 - 2023 Tomáš Vlček All rights reserved. Všechna práva vyhrazena.