Den | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
 

Událost dne 17. 02. 1948

ÚNOR 1948 V Československu propukla vládní krize. 17. února ráno měla být na schůzi vlády - dle vládního usnesení z 13. února 1948 - projednána zpráva ministra spravedlnosti Prokopa Drtiny (Československá strana národně socialistická) o zneužívání Sboru národní bezpečnosti Komunistickou stranou Československa. Předseda vlády Klement Gottwald odmítl bez přítomnosti údajně nemocného ministra vnitra Václava Noska (KSČ) záležitost projednat. Ministři tří stran (Československá strana národně socialistická, Československá strana lidová, Demokratická strana) na projednání této zprávy trvali a podmínili tím své další setrvání ve vládě. Spoléhali na podporu ministrů Československé sociální demokracie. Kolem poledne se předseda vlády Klement Gottwald sešel s prezidentem Edvardem Benešem a seznámil ho se situací vzniklou ve vládě. Ani na odpoledním jednání vlády k dohodě nedošlo a hlavní program zasedání vlády nebyl vyřešen. V 18.00 se sešlo předsednictvo ÚV KSČ a vydalo stanovisko vybízející pracující lid k ostražitosti a připravenosti zasáhnout proti „reakci“. V pražské Státní bezpečnosti, ve zpravodajských odborech a u některých pohraničních pluků byl vyhlášen stav pohotovosti.

Vice informací: http://www.totalita.cz/1948/1948_0217.php

 

Copyright © 1999 - 2023 Tomáš Vlček All rights reserved. Všechna práva vyhrazena.