Den | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
 

Událost dne 17. 11. 1990

Do Československa přijel na oficiální návštěvu prezident Spojených států amerických George Bush s manželkou.

 

Událost dne 17. 11. 1989

Proběhlo oficiální slavnostní shromáždění Socialistického svazu mládeže k 50. výročí úmrtí studenta Jana Opletala. Na pražském Albertově se konal oficiálně povolený pietní akt pražských vysokoškoláků k témuž výročí. Po jeho skončení se studenti vydali na vyšehradský hřbitov Slavín, kde položili květiny a svíčky u hrobu Karla Hynka Máchy. Poté se část studentů vydala na úřady nepovolený pochod do centra Prahy. Na Národní třídě proti účastníkům pochodu hrubým způsobem zasáhli příslušníci Pohotovostního pluku Sboru národní bezpečnosti. Zásah byl tak brutální, že vyvolal okamžitou reakci vysokoškoláků a herců, kteří začali hovořit o vyhlášení stávky. Informace o večerních událostech na Národní třídě přinesly téhož večera západní rozhlasové stanice. Československé oficiální sdělovací prostředky přinesli divákům a posluchačům informaci o tom, že byl narušen klid a pořádek, a že musel být obnoven pořádek. Podrobnosti najdete na našich stránkách.

Vice informací: http://www.totalita.cz/1989/1989_1117.php

 

Událost dne 17. 11. 1971

Bylo ustaveno federální sdružení katolických duchovních Pacem interris. Oficiálně byl ustaven orgán „pro koordinaci mírové činnosti československého pokrokového katolického duchovenstva“. Ve skutečnosti šlo o církevní sdružení, které podporovalo normalizační politiku KSČ.

 

Událost dne 17. 11. 1968

Svaz vysokoškolského studentstva vyhlásil na vysokých školách v Čechách a na Moravě třídenní okupační stávku jako reakci na výsledky právě skončeného listopadového pléna ÚV KSČ. Byla přerušena výuka a studenti zůstali po celou tuto dobu v objektech vysokých škol. Předsednictvo Svazu vysokoškolského studentstva vydalo prohlášení o 10 bodech: 1. Základnou naší politiky je Akční program KSČ, přijatý na dubnovém plénu ÚV KSČ. 2. Nedojde ke kabinetní politice, zejména se obnoví proud informací v obou směrech mezi občany a vedením, žádáme informovanost občanů. 3. Zavedení cenzury v hromadných sdělovacích prostředcích je dočasné a nebude trvat déle než půl roku. 4. Nesmí být dotčena svoboda shromažďovací a spolčovací. 5. Bude zaručena svoboda vědeckého bádání, literárního a kulturního projevu. 6. Osobní a právní jistoty občanů budou zaručeny. 7. Ti, kteří ztratili důvěru a nikdy dostatečně neobjasnili svá stanoviska, nebudou setrvávat ve funkcích. 8. Bude se pokračovat v ustavování podnikových rad pracujících jako orgánů podnikové samosprávy. 9. Bude zaručena svoboda výjezdů do zahraničí. 10. V zahraniční politice nesmí dojít k naší účasti na akcích, jež jsou v rozporu s Chartou OSN a Všeobecnou deklarací lidských práv.

 

Událost dne 17. 11. 1951

V Praze byl na dvoudenní konferenci 17. – 18. listopadu 1951 ustaven Svaz protifašistických bojovníků.

 

Událost dne 17. 11. 1948

Ve Sbírce zákonů vydán zákon č. 247/1948 Sb. o táborech nucené práce, který 25. října 1948 přijalo Národní shromáždění.

Vice informací: http://www.totalita.cz/vez/vez_tnp.php

 

Copyright © 1999 - 2023 Tomáš Vlček All rights reserved. Všechna práva vyhrazena.