Den | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
 

Událost dne 16. 05. 1954

V Československu proběhly volby do Národních výborů. Systém přímé volby nahradil volbu nepřímou, voliči odevzdali pro kandidáty Národní fronty do krajských národních výborů 93,6 % hlasů, do okresních národních výborů 93,8 % a do městských národních výborů 94,2 %.

Vice informací: http://www.totalita.cz/volby/volby.php

 

Událost dne 16. 05. 1946

Prozatímní Národní shromáždění přijalo zákon o jednotné odborové organizaci v Československu.

 

Událost dne 16. 05. 1945

Prezident Edvard Beneš se vrátil z londýnského exilu do osvobozené Prahy. Cestoval vlakem napříč Československem a po celou jeho cestu byl nadšeně vítán a pozdravován obyvateli.

 

Událost ve dnech 14. 05. 1921 - 16. 05. 1921

V Obecním domě v pražském Karlině se konal ustavující sjezd KSČ. Sjezdu se zúčastnilo 655 delegátů z českých zemí, ze Slovenska a Zakarpatské Ukrajiny a jako hosté představitelé německého oddělení KSČ. Předsedou výkonného výboru KSČ byl zvolen V. Šturc a místopředsedou B. Šmeral, který také na sjezdu přednesl hlavní projev. Sjezd přijal 21 podmínek pro vstup do Komunistické internacionály a požádal o přijetí.

 

Copyright © 1999 - 2023 Tomáš Vlček All rights reserved. Všechna práva vyhrazena.