Den | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
 

Událost dne 16. 10. 1968

Představitelé vlády ČSSR a SSSR podepsali v Praze Smlouvu o podmínkách dočasného pobytu sovětských vojsk v ČSSR. Smlouva byla vypracována na základě moskevských dohod v srpnu 1968 československých a sovětských státních a stranických představitelů v Moskvě, poté co vojska Varšavské smlouvy obsadila území Československa. Za ČSSR smlouvu signoval předseda vlády Oldřich Černík a za SSSR ji podepsal předseda rady ministrů A. N. Kosygin. Smlouva byla projednána Národním shromážděním 18. října 1968. V příloze k jednání čs. vlády byl zpracován přehled rozmístění sovětských posádek, jejich početního stavu, ubytovacích a skladových ploch a garáží. Šlo celkem o těchto 33 kasárenských, služebních a jiných vojenských objektů: Bohosudov, Děčín, Zákupy, Mimoň (v tom Hvězdov, Kuřivody, Stráž pod Ralskem, Jabloneček),Turnov, Mladá Boleslav, Luštěnice, Milovice, Trutnov, Zdechovice, Bohdaneč, Vysoké Mýto, Česká Třebová, Rokytnice, Klášterec, Červená Voda, Šumperk, Jeseník, Bruntál, Krnov, Libava, Nové Zámky, Komárno, Štúrovo, Lešť, Rimavská Sobota, Jelšava, Rožňava, Frenštát, Ružomberok, Olomouc, Zvolen, Týniště nad Orlicí - celkem jde o 209 827 m2 ubytovacích ploch a 160 362 m2 skladových ploch dále čtyři letiště - Hradčany, Olomouc, Zvolen a Mladá u Milovic - celkem jde o 28 827 m2 ploch tři nemocnice - Milovice, Jaroměř, Bruntál - celkem 1000 lůžek dvacet skladů - Ústí nad Orlicí, Nemšová (dva sklady), Ostrava, Jaroměř, Vrútky, Terezín, Olomouc (tři sklady), Jánská, Řepčín, Bystřice pod Hostýnem, Nové Město nad Váhem, Žatec, Týniště nad Orlicí, Bílek, Bohuslavice (dva sklady) Dětřichov - celkem jde o depa pro 2450 vagónů na ploše 16 298 m2 sklady pohonných hmot a garáže - Loukov, Šlapánov, Roudnice, Mstětice, Tábor, Bratislava-Rača - celkem 20 000 m3 výcviková střediska a prostory, společně používaná s čs. armádou - Mimoň, Libava, Lešť, Mladá u Milovic a Malacky. K podpisu "Smlouvy mezi vládou ČSSR a vládou SSSR o podmínkách dočasného pobytu sovětských vojsk na území ČSSR" přijeli do Prahy předseda rady ministrů SSSR Kosygin, ministr zahraničí Gromyko s náměstkem Kuzněcovem, ministr obrany maršál Grečko, dostavil se velvyslanec SSSR v Praze Červoněnko a velitelé intervenčních vojsk. Dle publikace Antonína Benčíka V chapadlech kremelské chobotnice před podpisem "byli vedoucí představitelé Československa, Svoboda, Černík, Smrkovský, nuceni vyslechnout z úst Kosygina a Grečka hrozby, že nebude-li smlouva podepsána,či bude-li jejímu podpisu kladen odpor, budou Praha a Bratislava i další politická centra Československa opět obsazena a do vedení státu dosazeni prosovětští lidé na všech úrovních". Odpoledne předsedové vlád za asistence televize . Smlouvu mezi vládou ČSSR a SSSR o podmínkách dočasného pobytu sovětských vojsk na území ČSSR podepsali. Pozornému divákovi neušla kamenná Černíkova tvář, ale zvláště záběr na Alexandra Dubčeka, výraz jeho tváře a sklopení hlavy byly dokladem rezignace, prohry. Utajen zůstal Protokol ke smlouvě, který stanovil počet sovětských vojáků v ČSSR na 70 tisíc se zajištěním letišť, nemocnic, bytů, výcvikových prostor - všeho k trvalému pobytu.

 

Copyright © 1999 - 2023 Tomáš Vlček All rights reserved. Všechna práva vyhrazena.