Den | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
 

Událost ve dnech 14. 07. 1968 - 15. 07. 1968

Vedoucí představitelé pěti komunistických stran SSSR, NDR, Polska, Maďarska a Bulharska se sešli ve Varšavě na dvoudenní schůzce. Vyjádřili své „znepokojení“ nad situací v Československu a „obavy o osud socialismu" v naší zemi. Nejvyšší představitelé KSČ odmítli na tuto schůzku přijet. Závěrečné komuniké obsahovalo požadavky zasáhnout proti údajnému narušování vedoucí úlohy KSČ, útok proti svobodě projevu v československých médiích, konstatování, že se kontrarevoluční síly snaží o zvrat ke kapitalismu a varování, že „bratrské strany vystoupí buď po první výzvě československých soudruhů nebo v případě, že bude zřejmé, že situace vyžaduje takové vystoupení a československým soudruhům bude z těch či oněch důvodů obtížné se na nás obrátit o pomoc". Nejvyššímu vedení KSČ byl zaslán ze schůzky společný dopis, k němuž 19. července 1968 ÚV KSČ zaujal odmítavé stanovisko.

 

Copyright © 1999 - 2023 Tomáš Vlček All rights reserved. Všechna práva vyhrazena.