Den | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
 

Událost dne 15. 01. 1989

V neděli 15. ledna se na výzvu československých nezávislých iniciativ konalo na Václavském náměstí v Praze pietní shromáždění. Úřady předem ohlášenou akci nepovolily a před jejím zahájením bylo náměstí jednotkami Sboru národní bezpečnosti (SNB) zcela uzavřeno. Nasazeno bylo 2.200 příslušníků Sboru národní bezpečnosti a 1.300 příslušníků Lidových milicí, vodní děla, obrněné transportéry a psi. Řada představitelů nezávislých občanských iniciativ byla cestou k Václavskému náměstí zadržena. Protože se pietní vzpomínka nemohla na zamýšleném místě uskutečnit, došlo na Václavském náměstí a v okolních ulicích k spontánní protirežimní demonstraci, kterou bezpečnostní síly SNB brutálně potlačily. Toho dne bylo podle oficiálních zpráv »kontrolováno« 403 občanů a 117 občanů »zadrženo a předvedeno«.

Vice informací: http://www.totalita.cz/1989/1989_0115.php

 

Událost ve dnech 15. 01. 1989 - 20. 01. 1989

V Praze v týdnu od 15. do 20. ledna 1989 proběhly protirežimní protestní akce u příležitosti 20. výročí sebeobětování Jana Palacha, které pořádkové jednotky Veřejné bezpečnosti brutálně rozehnaly. Šlo o největší odpor proti režimu od srpna 1969. Události dostaly název Palachův týden. V průběhu Palachova týdne proti účastníkům protestů spustila oficiální média nebývalou propagandistickou kampaň. Demonstranty označovala za protistátní a kriminální živly a rozvraceče republiky a socialistického státního zřízení. Propagandisticky bylo zneužito situace v americkém Miami, kde v průběhu týdne vypukly rasové nepokoje, protože místní policista zastřelil dva černošské mladíky. Československá média věnovala událostem v Miami značnou pozornost, hovořila o porušování lidských práv, čímž odvracela pozornost od brutálních zásahů příslušníků Sboru národní bezpečnosti na Václavském náměstí. Ve Vídni zároveň probíhala schůzka Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě (KBSE). Její závěrečný dokument zavazoval všechny země včetně ČSSR k dodržování lidských práv a poprvé definoval i způsob, jakým měly být uplatňovány.

Vice informací: http://www.totalita.cz/1989/1989_0100.php

 

Událost dne 15. 01. 1946

V Praze zahájil činnost Národní soud, před nímž byli souzeni členové protektorátních vlád a vedoucí činitelé fašistických organizací (Kuratorium, Vlajka, Liga proti bolševismu atd.). Svou činnost ukončil 4. května 1947.

 

Copyright © 1999 - 2023 Tomáš Vlček All rights reserved. Všechna práva vyhrazena.