Den | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
 

Událost ve dnech 14. 01. 1990 - 16. 01. 1990

V Praze bylo zahájeno jednání o odsunu sovětských vojsk z Československa, které byly na našem území od srpna 1968. Jednání bylo výsledkem demokratických změn v Československu po Listopadu 1989.

Vice informací: http://www.totalita.cz/1968/1968_armada_sssr.php

 

Událost dne 14. 01. 1971

V Rudém právu byl zveřejněn dokument „Poučení z krizového vývoje ve straně a společnosti po XIII. sjezdu KSČ“, který na svém zasedání 10. 12. 1970 schválil nejvyšší politický orgán Československa - ústřední výbor KSČ. Na příštích 19 let se „Poučení“ stalo „biblí“, která jedině správně, tedy z pohledu Husákova normalizačního vedení KSČ, vykládala události Pražského jara 1968. Demokratizační období bylo nazváno kontrarevolucí. Na základě tohoto dokumentu byly propuštěny ze svých míst tisíce lidí - komunistů i nekomunistů.

Vice informací: http://www.totalita.cz/txt/txt_pouceni.php

 

Událost dne 14. 01. 1971

V Praze se sešli funkcionáři Socialistického svazu mládeže (SSM) vysokých škol, kteří se přihlásili k procesu normalizace. Socialistický svaz mládeže vznikl v listopadu 1970 poté, co předchozí organizace Československý svaz mládeže byla za svou činnosti v roce 1968 jako kontrarevoluční zrušena. SSM se stala součástí Národní fronty, která byla ovládána KSČ.

Vice informací: http://www.totalita.cz/txt/txt_ssm_stanovy.pdf

 

Copyright © 1999 - 2023 Tomáš Vlček All rights reserved. Všechna práva vyhrazena.