Den | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
 

Událost dne 13. 02. 1970

Na schůzi předsednictva ÚV KSČ byly schváleny prověrkové komise pro organizaci pohovorů při výměně členských legitimací KSČ. Všem oddělením ústředního výboru bylo uloženo navrhnout lidi, kteří musejí odejít z nomenklaturních funkcí „v důsledku svých pravicově oportunistických názorů" v roce 1968 " a u nichž je žádoucí, aby i nadále byli vedeni v evidenci ÚV KSČ a sledováno dále jejich pracovní zařazení.

Vice informací: http://archiv.ucl.cas.cz/index.php?path=RudePravo/1970/2/14/1.png

 

Událost dne 13. 02. 1948

Nekomunističtí ministři na zasedání vlády kritizovali ministra vnitra Noska (KSČ), že bez vědomí vlády bylo přemístěno osm nekomunistických velitelů Sboru národní bezpečnosti. Nekomunističtí ministři požadovali zastavení všech přesunů ve Sboru národní bezpečnosti (SNB) do 24. února 1948. Na návrh ministra spravedlnosti Prokopa Drtiny (Československá strana národně socialistická) vláda tento požadavek hlasováním schválila. Ministr vnitra s podporou předsedy vlády Klementa Gottwalda však toto rozhodnutí nerespektoval.

 

Copyright © 1999 - 2023 Tomáš Vlček All rights reserved. Všechna práva vyhrazena.