Den | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
 

Událost dne 11. 02. 1946

Skupina amerických vojáků odvezla z území Československa tzv. Štěchovický archiv SS. Bedny byly do té doby uschovány ve štole v Hradišťku. Akce proběhla bez vědomí československých úřadů. O měsíc později byly věci vráceny československým úřadům.

Vice informací: http://www.armyweb.cz/clanek/stechovicky-poklad-mytus-nebo-pravda

 

Událost ve dnech 04. 02. 1945 - 11. 02. 1945

V paláci Livadija na Krymu začalo jednání vůdců protihitlerovské koalice W. Churchilla, F. Roosevelta a J. V. Stalina. Osmidenní konference vešla do dějin pod názvem Jaltská. Skončila 11. února 1945. Tehdejší spojenci projednali strategické plány konečné fáze druhé světové války a návrh na okupaci Německa. Stalin získal souhlas s členstvím Ukrajiny a Vnějšího Mongolska v Organizaci spojených národů (OSN), jejíž zakládající konference byla naplánována na duben 1945. Stalin se zavázal ke vstupu do války proti Japonsku po kapitulaci Německa, za což mu byly přislíbeny Kurilské ostrovy a okupační zóna v Koreji. Pět měsíců po Jaltě se sešla Postupimská konference.

 

Copyright © 1999 - 2023 Tomáš Vlček All rights reserved. Všechna práva vyhrazena.