Den | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
 

Událost dne 11. 11. 1975

Federální shromáždění vyslovilo souhlas s Mezinárodním paktem o hospodářských, sociálních a kulturních právech a s Mezinárodním paktem o občanských a politických právech. Oba dokumenty přijalo v prosinci 1966 XXI. Valné shromáždění OSN a Československo je podepsalo v roce 1968.

 

Událost ve dnech 09. 11. 1970 - 11. 11. 1970

V Praze proběhla ve dnech 9. – 11. listopadu ustavující konference Socialistického svazu mládeže (SSM). Účastnilo se jí 900 delegátů, k nimž promluvil první tajemník ÚV KSČ Gustáv Husák. Předsedou ústředního výboru SSM byl zvolen Juraj Varholík, místopředsedou Antonín Himl, předseda českého ÚV SSM. Byly přijaty stanovy a programové prohlášení SSM a programové a organizační zásady Pionýrské organizace.

Vice informací: http://www.totalita.cz/vysvetlivky/csm.php

 

Copyright © 1999 - 2023 Tomáš Vlček All rights reserved. Všechna práva vyhrazena.