Den | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
 

Událost dne 10. 09. 1968

Ludvík Svoboda, Alexander Dubček, Josef Smrkovský, Oldřich Černík a Gustáv Husák vydali „Provolání československých představitelů – Všemu československému lidu“. Vyjádřili v něm odhodlání pokračovat v cestě reformní politiky, nastoupené v lednu 1968.

 

Událost dne 10. 09. 1968

Do redakcí sdělovacích prostředků dorazily cenzurní pokyny, platné od 3. 9. 1968. Vydal je nově vzniklý Úřad pro tisk a informace, jehož hlavním úkolem bylo „usměrňování zpravodajství a publicistiky čs. tisku, rozhlasu a televize“ v duchu moskevských ujednání a „sledovat a hodnotit působení našeho a zahraničního tisku, rozhlasu a televize proti působení nepřátelské propagandy“. Bylo zakázáno: kritizovat SSSR a ostatní socialistické země; psát o cizích vojenských jednotkách; nepoužívat pojmů „okupant“ a „okupace“; psát o neutralitě, akcích Rady bezpečnosti OSN a Varšavské smlouvy; psát o zásobovacích potížích. Bylo přikázáno: každou zprávu, týkající se osob, prověřovat; dodržovat a respektovat seznamy utajovaných skutečností, hospodářské a státní tajemství.

 

Událost dne 10. 09. 1954

Československo se opět stalo členem Organizace spojení národů pro výchovu , vědu a kulturu (UNESCO). Z organizace vystoupilo 30. ledna 1953.

 

Copyright © 1999 - 2023 Tomáš Vlček All rights reserved. Všechna práva vyhrazena.