Den | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
 

Událost dne 10. 04. 1968

Rudé právo zveřejnilo »Akční program KSČ«. Je v něm například deklarováno, že budování nového společenského řádu poznamenal nedostatek zkušeností, dogmatismus a subjektivismus je třeba zákonně zajistit svobodu slova, svobodu umělecké tvorby, do všech důsledků dokončit rehabilitací komunistů i nekomunistů, postižených v minulých letech, včetně toho, že v soudním aparátu nesmí zůstat nikdo kdo by měl osobní zájem nápravu křivd brzdit. Strana bude dbát o to, aby pronásledovaní a odsouzení měli plnou možnost uplatnění nelze ovšem měnit důsledky revolučních opatření, provedené v minulých letech v souladu s třídním zákonodárstvím. Veřejná bezpečnost nesmí řešit vnitropolitické otázky, ale trestnou činnost a chránit veřejný pořádek. Kritika předlednového režimu se týkala i toho, že stranické orgány přejímaly úkoly státních a hospodářských organizací. Pluralitu politických stran Akční program nepřipouštěl při právu na odlišné názory však musí KSČ »dělat takovou politiku, aby si plně zasloužila vedoucí úlohu v naší společnosti« jako podmínku dalšího rozvoje země. Akční program připouštěl střetávání různých názorů a deklaroval zaručení svobody projevu a menšinových zájmů a názorů právními normami.

Vice informací: http://www.totalita.cz/vysvetlivky/akcni_prg68.php

 

Copyright © 1999 - 2023 Tomáš Vlček All rights reserved. Všechna práva vyhrazena.