Den | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
 

Událost dne 10. 12. 1989

Prezident republiky Gustáv Husák jmenoval novou vládu ČSSR v čele s předsedou Mariánem Čalfou. Vláda byla složena z 10 členů KSČ a 11 členů jiných politických stran a nestraníků: Marián Čalfa (KSČ) předseda vlády, Valtr Komárek (KSČ) první místopředseda vlády, Ján Čarnogurský (bezpartijní) první místopředseda vlády, František Reichel (Čs. strana lidová) místopředseda vlády a předseda Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj, Vladimír Dlouhý (KSČ) místopředseda vlády a předseda Státní plánovací komise, Oldřich Burský (Čs. strana socialistická) - místopředseda vlády a ministr zemědělství a výživy, Jiří Dienstbier (bezpartijní) - ministr zahraničních věcí, Václav Klaus (bezpartijní) - ministr financí, Petr Miller (bezpartijní) - ministr práce a sociálních věcí, František Pinc (KSČ) - ministr paliv a energetiky, Ladislav Vodrážka (KSČ) - ministr hutnictví, strojírenství a elektrotechniky, Robert Martínek (bezpartijní) – ministr, Richard Sacher (Čs. strana lidová) – ministr, František Pitra (KSČ) - místopředseda vlády ČSSR - předseda vlády ČSR, Josef Hromádka (bezpartijní) - místopředseda vlády, Miroslav Vacek (KSČ) - ministr národní obrany, Andrej Barčák (KSČ) - ministr zahraničního obchodu, František Podlena (KSČ) - ministr dopravy a spojů, Květoslava Kořínková (bezpartijní) - ministryně - předsedkyně Výboru lidové kontroly, Ladislav Dvořák (ČSS) - ministr pověřený řízením federálního cenového úřadu. Nově jmenovaní členové vlády složili na Pražském hradě do rukou prezidenta ústavou předepsaný slib.

 

Událost dne 10. 12. 1989

Prezident ČSSR Gustáv Husák vzápětí po jmenování nové federální vlády a přijetí slibu oznámil dopisem předsednictvu Federálního shromáždění abdikaci k 10. prosinci 1989.

 

Událost dne 10. 12. 1989

Odpoledne ve 14 hodin začala na Václavském náměstí v Praze již devátá manifestace Občanského fóra, uspořádaná u příležitosti Dne lidských práv, vyhlášení vlády národního porozumění a abdikace prezidenta Gustáva Husáka. Tak jako na všech minulých manifestacích zvonili všichni účastníci svými klíčenkami, tentokrát o to bouřlivěji na znamení velkého vítězství Občanského fóra (OF). Václav Havel v obsáhlém projevu shrnul politické úspěchy OF a slovenské Veřejnosti proti násilí. Předseda Čs. helsinského výboru Jiří Hájek promluvil na téma lidských práv. Herečka Vlasta Chramostová přečetla dopis, v němž shromáždění polského občanského hnutí Solidarita vyjádřilo podporu OF a demokratickým změnám v Československu. Jménem Polsko-československé solidarity pozdravil shromáždění Miroslav Jasiński. S krátkou zdravicí vystoupila francouzská herečka Divadla bez hranic Gislene Grionová. Ústřední tajemník Československé strany socialistické Jan Škoda se jménem své strany přihlásil ke spoluodpovědnosti za všechny budoucí úspěchy i problémy nové federální vlády. Vyjádřil potěšení nad tím, že oba členy této vlády z řad Čs. strany socialistické podporuje OF. Jménem stávkujících studentů vystoupil Šimon Pánek. Promluvil o tom, že národ musí mít v osobě nového prezidenta záruku svobodného a demokratického vývoje. Na jeho projev navázal herec Jiří Bartoška, který jménem Občanského fóra vyhlásil kandidaturu Václava Havla na úřad prezidenta republiky. Kandidaturu pak jménem Veřejnosti proti násilí podpořil Miro Kusý.

 

Událost dne 10. 12. 1988

V den 40. výročí přijetí Všeobecné deklarace lidských práv se v Praze sešlo »Fórum československé veřejnosti« a byl ustaven 68 členný »Výbor československé veřejnosti pro lidská práva a humanitární spolupráci«. Do čela tohoto režimního tělesa byl zvolen profesor Zdeněk Dienstbier. Jednalo se o jeden z projevů politiky perestrojky na konci 80. let. Ustavení a složení výboru schválilo 2. prosince 1988 předsednictvo ÚV KSČ. Podle jeho instrukcí se měl výbor vedle domácí problematiky také intenzivně věnovat porušování lidských práv v západoevropských státech mezi kandidáty do výboru schválilo předsednictvo i několik osob, které byly v letech 1968-1969 vyloučeny z KSČ. Složení výboru mělo reprezentovat celou československou společnost a mělo v něm působit více známých a populárních osobností. Předsednictvo ÚV KSČ se důrazně vyslovilo proti případné spolupráci výboru s Chartou 77 a ostatními nezávislými iniciativami.

 

Událost dne 10. 12. 1988

Členové nezávislých iniciativ - České děti, Hnutí za občanskou svobodu, Charta 77, Nezávislé mírové sdružení a Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných - uspořádali první povolené shromáždění v Praze u příležitosti 40. výročí přijetí Všeobecné deklarace lidských práv. Na Škroupově náměstí v Praze 3 se sešlo několik tisíc občanů, kteří si vyslechli projevy představitelů nezávislých iniciativ a podpořili je skandováním souhlasných hesel. Někteří z nich na závěr podepsali rezoluci požadující propuštění politických vězňů, zastavení perzekuce aktivistů nezávislých inicitiv, uvedení československého právního řádu do souladu s mezinárodními pakty o lidských právech, zahájení dialogu s církvemi a všelidovou diskusi o nové ústavě. V následujících dnech režimní sdělovací prostředky manifestaci odsoudily, označily ji za protistátní a protisocialistickou. Československé úřady sdělili 22. prosince 1988 zástupcům nezávislých iniciativ, že obdobné akce jsou v budoucnu nežádoucí a nebudou povoleny.

 

Copyright © 1999 - 2023 Tomáš Vlček All rights reserved. Všechna práva vyhrazena.