Den | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
 

Událost dne 01. 12. 1989

Předsednictvo Ústředního výboru KSČ na svém zasedání »na základě programového vystoupení svého generálního tajemníka Karla Urbánka« na pražském celostátním aktivu KSČ »nastolilo potřebu kritického přehodnocení událostí v roce 1968 včetně okolností, za kterých došlo ke vstupu vojsk pěti socialistických států na území ČSSR«. Jinými slovy - po 21 letech odsoudilo protizákonný vstup okupačních vojsk Varšavské smlouvy do Československa v srpnu 1968. Více na našich stránkách.

 

Událost dne 01. 12. 1989

V Praze začal dvoudenní XI. sjezd Jednotných zemědělských družstev. Vystoupil na něm mj. velitel tankové divize ve Slaném Zdeněk Zbytek. Ve svém projevu naznačil, že je ochoten se svou divizí zasáhnout v Praze na podporu KSČ. »My, ta dělnická třída v armádě, jsme sem dnes v noci přijeli do Prahy sami, nikdo nás k tomu z našich nadřízených nevyzýval, prostě jsme cítili svoji povinnost obránců této vlasti, tlumočit naše názory, postoje a stanoviska drtivé většiny příslušníků Československé lidové armády.«

 

Událost ve dnech 30. 11. 1989 - 01. 12. 1989

Do Československa se vrátil písničkář Karel Kryl, aby se účastnil pohřbu své matky. Na rozdíl od mnoha dalších exulantů a emigrantů měl stále československé státní občanství. Nebylo proto jasné, jak se zachovají příslušníci československé pasové kontroly. Karel Kryl proto požádal o pomoc svého přítele, opata Anastáze Opaska, který mu přes bavorskou vládu sehnal tzv. humanitární vízum.

 

Copyright © 1999 - 2023 Tomáš Vlček All rights reserved. Všechna práva vyhrazena.